Español Euskara Català English Galego

CONSIDERACIÓ RACES DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A EFECTES DE LES ASSEGURANCES

A Espanya hi ha una legislació comuna en tot l'àmbit nacional que aborda la regulació normativa referent a la tinença, ensinistrament i maneig d'animals potencialment perillosos.

BOE 074 de 27/03/2002 y su modificación Real Decreto  1570/2007 de 30 de Noviembre. 

Encara existint aquesta llei que determina un total de 8 races potencialment perilloses, cada comunitat autònoma pot designar el tipus i el nombre de races. En el cas de Galícia, per exemple, són considerades com a perilloses un total de 15 races mentre que a Catalunya el total és de 12. Els ajuntaments podran crear els seus propis barems.

A la web Oferim un capital fix de 300.000 € per no tenir problemes amb cap comunitat ni ajuntament

Pots mirar la nostra assegurança aqui Assegurances per a Gossos assistència veterinària

Grup A (ppp) Si el teu gos apareix en aquesta relació deus seleccionar Grup A (ppp)

Akita Inu - American Staffordshire Terrier - Boxer - bullmastiff - Bull Terrier - Dobermann - Dogo Argentí - Fila Brasileiro - Mastí Napolità - Gos de Presa Canari - Gos de Presa Mallorquí -Pit Bull Terrier - Rottweiler - Staffordshire Bull Terrier - Tosa Inu - Dogo de Bordeus - Dogo del Tibet

Grup B (ppp) Resta de gossos

RACES POTENCIALMENT PERILLOSES PER COMUNITAT AUTÒNOMA

 


RACES POTENCIALMENT PERILLOSES PER COMUNITAT AUTÒNOMA
perro american stanffor
American Staffordshire Terrier

España Catalunya  Madrid Valencia Galicia

seguro perro American Staffordshire Bull Terrier
American Staffordshire Bull Terrier

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia 

raça Pit Bull Terrier perro
Pit Bull Terrier

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia 

perro raza Bull Terrier  para seguros
Bull Terrier

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia 

raça Bullmastiff
Bullmastiff

Catalunya  Valencia Baleares Galicia 

Doberman

Catalunya  Valencia Baleares Galicia

Dogo perro
Dogo Argentino

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia 

Dogo Burdeos

Catalunya  Valencia Baleares Galicia

Dogo del Tibet

Galicia

perro fila brasileño
Fila Brasileiro

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia 

Mastín Napolitano

Catalunya  Valencia Baleares Galicia

Presa Canario

Catalunya  Valencia Baleares Galicia

raça de gos Presa Mallorquín
Presa Mallorquín

Valencia Galicia

rotwailer perro
Rotweiller

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia

raça de gos Tosa Inu
Tosa Inu

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia

raça de gos per l'assegurança Akita Inu
Akita Inu

España Madrid Galicia

Sus cruces

España Catalunya  Madrid Valencia Baleares Galicia

American Staffordshire Terrier

España Catalunya Madrid Valencia Galicia
American Staffordshire Bull Terrier

American Staffordshire Bull Terrier

España Catalunya Madrid Valencia Baleares Galicia
perro raza Pit Bull Terrier

Pit Bull Terrier

España Catalunya Madrid Valencia Baleares Galicia
raza Bull Terrier

Bull Terrier

España Catalunya Madrid Valencia Baleares Galicia

Bullmastiff

Catalunya Valencia Baleares Galicia
Raza dobermann

Doberman

Catalunya Valencia Baleares Galicia
Agente de Seguros Vinculado Xavier Escriba Zanuy Reg. DGS/ núm. AF0023. R.C. Asegurada con Axa. Capacidad financiera conforme a la Ley.