Español Euskara Català English Galego

Estic Obligat de Assegurar el meu Gos?

Depèn essencialment de la raça del gos i del lloc on resideixi habitualment. En principi només les races considerades potencialment perilloses estan obligades a ser assegurades.

D'altra banda, són les comunitats autònomes les que determinen que races són considerades perilloses en el seu territori i tenen, per tant, obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Hi ha alguna llei nacional al respecte a l'obligacion d'assegurar el meu gos?

Sí ha una norma estatal, el Reial Decret 287/2002 pel qual desarrollala Llei50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. 

En aquesta norma citen com a races perilloses a: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu o creus de les mateixes.

A més també considera com a races perilloses a aquelles amb forta musculatura, pèl curt, cap voluminós, coll ample o pes superior a 20 kg.

Però, com hem indicat, són al final les comunitats autònomes les competents en la matèria. Aixi a catalunya tenim la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Quines races haurien de contractar una assegurança de responsabilitat civil?

En principi totes les recollides a la norma estatal: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American StaffodshireTerrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu Akita Inu. I, a més, aquelles citades expressament en alguna de les diferents normatives autonòmiques: Bóxer, bullmastiff, Dobermann, Dogo de Bordeus, Dogo del Tibet, Mastí Napolità, Tosa Japonès, presa canari i Presa Mallorquí.

Tanmateix, és important recomanar la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil també per a aquelles races que tot i no ser citades explícitament poden ser considerades perilloses, com el Pastor Alemany.

Quina és la cobertura de responsabilitat civil que he de contractar?

Segons la norma estatal (Reial Decret 287/2002) els gossos considerats perillosos estan obligats a formalitzar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 €).

Però com cada comunitat autònoma és competent per legislar en aquesta matèria, si repassem breument algunes comunitats (Madrid: 120.000 €; Castella i Lleó 180.000 €; Catalunya 150.000 €; Galícia 125.000 €, etc.) Observem la disparitat de criteris.

Per això, caldria assegurar als gossos amb una cobertura de responsabilitat civil mai inferior a 180.000 euros, vàlida per a qualsevol comunitat autònoma.

Agente de Seguros Vinculado Xavier Escriba Zanuy Reg. DGS/ núm. AF0023. R.C. Asegurada con Axa. Capacidad financiera conforme a la Ley.