Español Euskara Català English Galego

Explicació de totes les Garanties assegurança Embarcacions

RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA

El Reial Decret 607/1999 de 16 d'Abril pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives fixa els següents límits:
Responsabilitat Civil per Danys Personals a tercers: 120.202,42 Euros per víctima, amb un límit de 240.404,84 euros per sinistre.

Responsabilitat Civil per Danys materials i pèrdues econòmiques:

L'obligació d'indemnitzar a un tercer d'acord amb el que estableix el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives aprovat mitjançant RD 607/1999, de 16 d'abril per la responsabilitat civil extracontractual

Defensa jurídica Inclosa en bàsiques defensa jurídica i fiances judicials per defensar-lo de possibles reclamacions


AMPLIACIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL DE CONTRACTACIÓ VOLUNTÀRIA

Garantia de subscripció OPCIONAL, permet augmentar els límits de Responsabilitat Civil a: 300.000 o 600.000 € Mas

Assistència - reemborsament de despeses de Remolc a Mar.

El reemborsament de les despeses incorregudes per l'Assegurat en ocasió del remolc de l'embarcació fins al port més proper en cas d'avaria, accident de mar o qualsevol altre motiu degudament justificat que tingui lloc en el transcurs de la navegació i li impedeixi arribar a port utilitzant els mitjans propis de l'embarcació assegurada.

Reemborsament de Despeses de Remolc al mar

Per remolcs efectuats per Salvament Marítim l'Import de la factura.
Per remolcs no efectuats per Salvament Marítim amb màxim de. 3.000,00

Defensa Jurídica Inclosa en Bàsiques
Defensa Jurídica i Fiances judicials per defensar-lo de possibles reclamacions

interès assegurat
La constitució de les fiances judicials per responsabilitats civils quan l'objecte de la reclamació estigui cobert per aquesta pòlissa. L'assegurador assumirà la direcció jurídica davant la reclamació del presumpte perjudicat i atendrà el pagament de les minutes i factures de despeses consegüents acreditades pels advocats i procuradors per ell designats.

AMPLIACIÓ JURÍDICA PLUS de Reclamació de danys i avançament d'indemnitzacions

1. L'exercici a favor de l'assegurat de les accions amistoses i legals oportunes per obtenir d'un tercer que resulti responsable aliè a la família i al contracte i de la seva assegurador, el rescabalament
els danys i perjudicis que hagi sofert:
a) en un accident de navegació en què hagi estat involucrada l'embarcació assegurada
b) per la destrucció o deteriorament de l'embarcació assegurada, trobant-se aquesta en repòs, fora de l'aigua.

2. L'avançament de les indemnitzacions que, després de les accions amistoses empreses per la Companyia, reconeguin formalment deure els Asseguradors de qui resultin responsables de l'accident.

Remoció de restes d'Embarcacions

Límit màxim d'indemnització per sinistre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 (si ho sol·licita telefònicament podem augmentar aquesta quantitat)

C) Exclusions

A) Interès assegurat
Les despeses resultants de la remoció de restes de l'embarcació assegurada sempre que aquesta remoció hagi estat disposada per l'autoritat competent.
B) Suma assegurada
S'estableix com a límit màxim d'indemnització per sinistre la quantitat de 30.000,00 euros.

Queden exclosos de cobertura qualssevol despeses i / o responsabilitats no directament derivats de la pròpia remoció de restes.


Assegurança d'Accidents per als Ocupants d'Embarcacions


opció Optima

 Mort i invalidesa 12.000 Invalidesa Despeses Sanitaris 1.200 €

opció Plus

Mort i invalidesa 24.000 Invalidesa Despeses Sanitaris 2.400 €

 interès assegurat

Les conseqüències directes dels accidents que els assegurats poguessin patir durant la navegació, fins i tot durant la pràctica de l'esquí, així com en l'acte d'embarcar o desembarcar de l'embarcació assegurada. A l'efecte d'aquesta cobertura, tindran la consideració d'Assegurats, les persones que facin servir l'embarcació, inclòs el patró o pilot de la mateixa, i els esquiadors que pugui arrossegar.

NAVEGACIÓ AUTORITZADA:

Aigües interiors UE, Suïssa i Andorra, Mar Mediterrani i fora d'aquest, fins a 200 milles del litoral espanyol o portuguès, del francès fins a l'altura de Calais, així com les travessies entre la Península Ibèrica i les Illes Canàries.


MESURES D'EQUIVALÈNCIA Nàutica

Peu. Unitat de longitud comunament utilitzada en el sector nàutic. La seva equivalència és:
1 peu = 0,3048 metres
Milla Marina. Unitat de longitud utilitzada en el món marítim per a mesura de distàncies entre dos punts.
La seva equivalència és:
1 milla = 1.852 metres = 1,852 quilòmetres
Nus. Unitat anglosaxona utilitzada per a la mesura de la velocitat d'una embarcació. La seva equivalència és:
1 nus = 1 milla marina / hora = 1,852 quilòmetres / hora
Potència. dependents del país de procedència dels motors la potència pot expressar-se en distintasunidades CV - HP - KW. Els seus equivalències són: CV = 0,9864 HP. = 0,7360 KW.1 HP = 1,0137 CV. = 0,7460 KW.1 KW = 1,3580 CV = 1,3404 HP.RIESGOS EXCLUIDOSSe S'entén per risc exclòs aquell que en cap cas han de ser contractats i per tant no podrem emetre pòlissa - Embarcacions que es dediquin a habitatge permanent.- embarcacions dedicades a bars, restaurants o altres activitats hostaleres.

 

onfianza on line

Avis Legal

Seguros de montaña

Termes i Condicions

seguros de rescate

Política de Cookies

seguros de rescate montaña

Política de Privacitat

Inf. precontractació

Seguros de montaña

Autorizació Dgs

Autorizada por la D. G. S. Nº AF0023. 
seguros de rescate

Responsabilitat Civil

Rc de 2.000.000 €
seguros de rescate montaña

Pagament segur

Pagament per Dom. Bancari

Transparencia

El que com i Qui
onfianza on line

Confianza online

Segell de Garantia de text complet del document

Contacte

EscribaSegur
Rbla Corregidor Escofet 11  Bajos 25005 Lleida 
Tel. 973 232462
Email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

compañias d eseguros escriba @aseguratuaventura

Compromís amb els boscos

Ajuda'ns a Reduir a imprimir en paper.
Estem reduint la impressió de pòlisses en paper gairebé al 100%

EscribaSegur Correduria de Seguros S.l  Reg. DGS/ núm. J-4024 . R.C. Asegurada con Axa. Capacidad financiera conforme a la Ley