Español Euskara Català English Galego

És vàlid l'assegurança d'aquest web per a tot Espanya

L'assegurança a vàlid per pescar a Tot Espanya i en totes les seves comunitats autònomes ja que inclou les garanties de Responsabilitat Civil i accidents

Resp .Civil Obligatòria de 150.000 € o 300.000

Assegurança d'Accidents (ampliació- millora)

Mort 21.000.- €
Invalidesa 21.000 .- €
Assistència Sanitària Accident lliure Elecció 3.000 new
Mort per infart 12.000 € new
Pròtesis Ortopèdia 1.200 € new
Despeses de sepeli per accident a Espanya 1.500 € new
Despeses de sepeli per accident a l'estranger 3.000 € new
Operacions de Salvament o Recerca. new
Assistència en viatge bàsica Incloeu new

Agente de Seguros Vinculado Xavier Escriba Zanuy Reg. DGS/ núm. AF0023. R.C. Asegurada con Axa. Capacidad financiera conforme a la Ley.