• Responsabilitat Civil i Accidents

 • Assegurances de Pesca Submarina
  accidents inclosos

 • Assegurances de pesca submarina
  Incloem rescat i Accidents


Preguntes freqüents

Consulta Cobertures 

 

Plata
EUR 47.98 Anual

RC. Obligatoria
150.000 .-

Mort o Invalidesa  
21.000 €

Despeses Mèdiques 
Lliure elecció 
Salvament, recerca i transport, Pròtesis, ulleres, ortopèdia

Oro
EUR 49.78 Anual

RC. Obligatoria
300.000 .-

Mort o Invalidesa  
21.000 €

Despeses Mèdiques 
Lliure elecció 
Salvament, recerca i transport, Pròtesis, ulleres, ortopèdia

La nostra assegurança consta de 2 Pòlisses.
Una de Responsabilitat civil i altra d'Accidents
D'aquesta manera aconseguim oferir-te la màxima protecció

Pòlissa nº 1 de Responsabilitat Civil

Responsabilitat civil obligatòria pòlissa 1

 1. capital assegurat
  150.000 € o
  300.000 €
  amb Franquícia de 200 €
 2. Defensa Jurídica i Fiances

Pòlissa 2 de Accidents esportius

Segur d'Accidents pòlissa nº 2

Mort 21.000.- €
Invalidesa 21.000 .- €
Assistència Sanitària Accident lliure Elecció 3.000
Mort per infart 12.000 €
Pròtesis Ortopèdia 1.200 €
Operacions de Salvament o Recerca
Despeses de sepeli per accident a Espanya 1.500 €
Despeses de sepeli per accident a l'estranger 3.000 €
Assistència en viatge.

Operacions de Salvament o Recerca

Reemborsament de les despeses a l'assegurat que siguin
conseqüència d'Operacions de salvament o
recerca de l'accidentat i transport necessari

Mort i invalidesa

Mort i invalidesa
 1. Mort 21.000.- €
 2. Invalidesa 21.000 .- €

assistència Sanitària

Assistència Sanitària el reemborsament a l'assegurat de les despeses derivades de la prestació de serveis mèdics, clínics i farmacèutics.

Màxim 3.000 €

Cobertures Complementaries

 • Despeses de sepeli per accident a Espanya 1.500 €
 • Despeses de sepeli per accident a l'estranger 3.000 €
 • Assistència en viatge.

despeses Ortopèdia

 1. Pròtesis Ortopèdia 1.200 € 

  Totes les prestacions d'aquesta pòlissa són en format de reemborsament de despeses.

Pòlissa i Condicions

El Com i Que

Pòlissa contractada a la companyia  amb unes condicions especials per als nostres clients que no trobaràs en un altre lloc

 

#aseguratuaventura

 

Gaudeix de les teves Immersions 

Agente de Seguros Vinculado Xavier Escriba Zanuy Reg. DGS/ núm. AF0023. R.C. Asegurada con Axa. Capacidad financiera conforme a la Ley.